υποστήριξη

Με την παράδοση ή την εγκατάσταση του εκάστοτε εξοπλισμού, δίνονται στον πελάτη πλήρεις οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.

Επίσης δίνονται συμβουλές καλής χρήσης και πιθανής οικονομικής λειτουργίας ώστε να μπορεί ο πελάτης να έχει την ευχέρεια της σωστότερης απόφασης για τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού του και την μεγαλύτερη ικανοποίηση και απόλαυση.

Υπάρχει πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων αλλά και υποστήριξη σε πιθανές βλάβες, σε μελλοντικές αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις του εξοπλισμού.

Υπάρχει μόνιμη υποστήριξη όσον αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού σε καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα ή και σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών.

Το προσωπικό είναι πάντα στη διάθεση των πελατών για εξηγήσεις, διευκρινήσεις και διευκολύνσεις ώστε να προσφέρεται πάντα η καλύτερη δυνατή υποστήριξη.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.