ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ του πελάτη
internal19Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Διόδου είναι αυτή που χαρακτηρίζει όλες τις διαδικασίες της αλλά και καθορίζει τις επιχειρηματικές κινήσεις της.

Πάγια πολιτική της Διόδου είναι η επίτευξη φιλικών σχέσεων με τους πελάτες της και η οικοδόμηση μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης τοποθετεί την ικανοποίηση του κάθε πελάτη, μικρού ή μεγάλου, σε υψηλή βαθμίδα ως προς τις προτεραιότητες και τις αποφάσεις της.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.

Joomlart