ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ & εποπτεία
internal05Σε κάθε έργο ιδιωτικής ή επαγγελματικής φύσης, γίνεται επίβλεψη από μέλη του επιστημονικού προσωπικού, σε διάφορα στάδια της εγκατάστασης.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις γίνονται επιτόπιες επισκέψεις ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, αλλά και για να δίνονται οι καλύτερες λύσεις σε περιπτώσεις δυσκολιών ή αντιξοοτήτων.

Ο γνώμονας είναι πάντα η άψογη λειτουργία και η αντοχή στο χρόνο, ολόκληρου του εξοπλισμού

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.

Joomlart