ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Υδραυλικά υλικά
Υδραυλικά υλικά
E-mail Εκτύπωση PDF

internal50 Η εταιρεία μας διαθέτει πλήθος υδραυλικών υλικών για κάθε τύπο υδραυλικής εγκατάστασης (ύδρευση, αποχέτευση, πισίνα, πυρόσβεση κα).

Διαθέτουμε φίλτρα κατάλληλα για πόσιμο νερό, πιεστικά συγκροτήματα για την παροχή νερού από μονοκατοικίες μέχρι ξενοδοχεία.

 

Διαθέτουμε επίσης αντλίες για άντληση ομβρίων και λυμάτων και πλήθος άλλων προϊόντων, όπως:

 

 • Σωλήνες και Εξαρτήματα Δικτυωμένου Πολυαιθυλενίου (PeX)
 • Σωλήνες και Εξαρτήματα Πολυαιθυλενίου (PPR)
 • Πολυστρωματικοί Σωλήνες και Εξαρτήματα (Pex-ALU-Pex)
 • Σιδηροσωλήνες – Εξαρτήματα
 • Υλικά κτιριακής αποχέτευσης
 • Υλικά Υπόγειων Δικτύων - Ύδρευση - Αποχέτευση
 • Αντλίες - Πιεστικά
 • Μέτρηση – Επεξεργασία νερού
 • Κρουνοί, βάνες, ειδικά εξαρτήματα
 • Εξαρτήματα στήριξης
 • Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση
 • Βοηθητικά υλικά εγκαταστάσεων
 
Joomlart