ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Αποσκλήρυνση νερού
Αποσκλήρυνση νερού

internal47Οι αποσκληρυντές νερού αφαιρούν τη σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου) και προστατεύουν τα δίκτυα από επικαθήσεις αλάτων.
 

Οι αποσκληρυντές αναγεννώνται με τους εξής τρόπους:

Οι χρονικοί αποσκληρυντές αναγεννώνται αυτόματα σύμφωνα με χρονικό προγραμματισμό ή χειροκίνητα με πάτημα μπουτόν.

Οι μονοί ογκομετρικοί αποσκληρυντές αναγεννώνται αυτόματα σύμφωνα με την ποσότητα του διερχόμενου νερού ή χειροκίνητα με πάτημα μπουτόν.

Οι δίδυμοι ογκομετρικοί αποσκληρυντές αναγεννώνται αυτόματα όπως και οι μονοί, σύμφωνα με την ποσότητα του διερχόμενου νερού και έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής των στηλών ή και παράλληλης λειτουργίας.

Ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους και με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων διαφόρων συνθηκών λειτουργίας διακρίνονται σε αποσκληρυντές με δοχεία ρητίνης χαλύβδινα, πλαστικοποιημένα εσωτερικά και εξωτερικά ή από φυγοκεντρισμένο fiberglass βιομηχανικού τύπου, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Οι αποσκληρυντές μπορούν να εφαρμοστούν σε δίκτυα κτιρίων, συστήματα παραγωγής θερμού νερού, ατμού, ψύξης, προστασία μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ.

Joomlart