ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Επεξεργασία λυμάτων
Επεξεργασία λυμάτων

internal48Η εταιρεία μας διαθέτει μονάδες κατάλληλες για την επιτόπια επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Οι μονάδες αυτές λειτουργούν αυτόνομα και αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, εστιατόρια).  

Τοποθετούνται υπόγεια και στην εκροή τους δίνουν νερό υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για επιφανειακή ή υπεδάφια άρδευση κήπων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των μονάδων είναι τα ακόλουθα: 

  • Είναι απλές στην εγκατάσταση και την λειτουργία τους.
  • Μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.
  • Επιτρέπουν υψηλές φορτίσεις ή αιχμές.
  • Είναι άοσμες και αθόρυβες.
  • Δεν πλημμυρίζουν.
  • Δεν επηρεάζονται από τις διακοπές του ρεύματος.
  • Δεν είναι ευαίσθητες σε τοξικά.
  • Καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια.
  •  Μπορούν να συνδεθούν και με υπάρχων βόθρο.
Joomlart