ΤΟΜΕΙΣ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φωτοβολταϊκά συστήματα
Φωτοβολταϊκά συστήματα
E-mail Εκτύπωση PDF

internal36  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την προσπίπτουσα σε αυτά ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών μεθόδων ηλεκτροπαραγωγής είναι τα ακόλουθα:

  • Δεν καταναλώνουν καύσιμο.
  • Είναι αθόρυβα.
  • Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.
  • Είναι επεκτάσιμα.
  • Δεν έχουν κινούμενα μέρη και δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για την συντήρησή τους.
  • Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Λειτουργούν αυτόνομα και αξιόπιστα χωρίς να απαιτείται η παρουσία χειριστή.
  • Μπορούν να συνδυαστούν και με άλλα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής (ανεμογεννήτριες ή ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη).
  • Έχουν πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ικανών να καλύψουν οικονομικά και αξιόπιστα τις ανάγκες σας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα συστήματα μπορούν να είναι είτε 100% αυτόνομα, είτε διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα αυτόνομα συστήματα παρέχουν πλήρη απεξάρτηση από την ΔΕΗ. Αποτελούν καλή λύση όταν η σύνδεση με το δίκτυο είναι αδύνατη ή πολύ δαπανηρή (πχ σε ορεινές και απομακρυσμένες κατοικίες). Επιπλέον, απαλλάσσουν τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών από τα πάγια έξοδα των λογαριασμών του ηλεκτρικού για τους μήνες που δεν υπάρχει ουσιαστική κατανάλωση.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα μπορούν να διοχετεύσουν την ηλιακά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της ΔΕΗ ή να χρησιμοποιηθούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία συγκεκριμένων φορτίων του κτηρίου (οικία, ή επαγγελματικός χώρος).

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής (back-up) είναι επεκτάσιμα και λειτουργούν σε συνδυασμό με την υπάρχουσα παροχή ρεύματος. Σημαντικά φορτία για την λειτουργία του κτηρίου (πχ ψυγεία, φώτα, Η/Υ κα) τροφοδοτούνται από την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, προστατεύονται οι ευαίσθητες συσκευές από τις διακυμάνσεις του δικτύου και τέλος οι επιλεγμένες συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διακοπές ρεύματος.

Joomlart