ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ημικεντρικές μονάδες
Ημικεντρικές μονάδες
internal39Τα Ημικεντρικά Διαιρούμενα Κλιματιστικά (Split) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του διαθέσιμού σας χώρου, οικιακού ή επαγγελματικού.

Οι κατάλληλες εσωτερικές μονάδες μπορούν να επιλεχθούν μεταξύ 6 διαφορετικών τύπων (τοίχου, οροφής, ανοξείδωτο οροφής για επαγγελματική κουζίνα, ντουλάπα, κασέτα ψευδοροφής και καναλάτο ψευδοροφής).

Με μεγάλο εύρος απόδοσης (από 12.000 Btu/h έως 200.000 Btu/h) και τη δυνατότητα για μεγάλο μήκος σωληνώσεων (50 μ) ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για ποικιλία εφαρμογών.

Joomlart