Συμβουλές θέρμανσης

Κλασσικό Σύστημα Θέρμανσης
 • Συχνά τα θερμαντικά σώματα καλύπτονται για αισθητικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους και για αυτό προβλέπεται απόσταση 15-20cm από κάθε πλευρά τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το κενό που μένει γύρω από το κάθε θερμαντικό σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοσή του.
 • Σε περίπτωση που βάψετε τα καλοριφέρ σας, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το σωστό είδος μπογιάς που να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Σημειώστε ότι πολλαπλές στρώσεις μπογιάς μπορούν να μειώσουν την απόδοσή των καλοριφέρ μειώνοντας το ποσό θερμότητας που φτάνει στο δωμάτιο. 
 • Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να αυξήσετε την απόδοση των καλοριφέρ σας τοποθετώντας κάποια ανακλαστική επιφάνεια πίσω τους (πχ κοντραπλακέ, φύλλο ή έλασμα αλουμινίου). 
 • Μία καλή επένδυση που σας εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει το κόστος, είναι η τοποθέτηση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη. Μ’ αυτόν μπορείτε να προγραμματίσετε την λειτουργία της θέρμανσή σας με τον καλύτερο τρόπο, προσαρμοσμένο ακριβώς στις ανάγκες σας. Π.χ. μπορείτε να τον προγραμματίσετε να λειτουργεί σε θερμοκρασία μερικών βαθμών χαμηλότερα όταν φεύγετε το πρωί και να επανέρχεται στην κανονική του στάθμη, λίγο πριν επιστρέψετε στο σπίτι. 
 • Αν μειωθεί η στάθμη της θερμοκρασίας λειτουργίας της θέρμανσης έστω μόνο κατά ένα βαθμό Κελσίου για οκτώ ώρες, θα έχετε μείωση της κατανάλωσης κατά 10%. 
 • Είναι ενεργειακά προτιμότερο και οικονομικά πιο συμφέρον να εγκαταστήσετε έναν νέο λέβητα και έναν νέο καυστήρα. Αρκεί να σκεφθείτε ότι τα παλιά συστήματα θέρμανσης έχουν απόδοση 56-70%, ενώ τα νέα φτάνουν σε αποδόσεις ύψους 95% και σε ορισμένες περιπτώσεις το 104% (ατομικές μονάδες θέρμανσης). 
 • Η εγκατάσταση νέου λέβητα/καυστήρα μπορεί να μειώσει την ποσότητα των εκπεμπομένων καυσαερίων και ρύπων στην ατμόσφαιρα στο μισό. 
 • Η εκ νέου εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή η αναβάθμιση παλαιοτέρων συστημάτων μπορεί να αυξήσει την απόδοση τους από 56-90% σε ένα σπίτι που βρίσκεται σε περιοχή μέσου κλίματος, εξοικονομώντας σας περίπου 1,5 τόνο πετρελαίου. 
 • Πριν την λειτουργία της θέρμανσή σας στην αρχή του χειμώνα, πρέπει να γίνεται εξαέρωση όλων των καλοριφέρ του σπιτιού. 
 • Μην τοποθετείτε διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα πάνω στα καλοριφέρ, πρώτον για λόγους κινδύνου ανάφλεξης και δεύτερον για πιθανή μειωμένη απόδοση. 
 • Κάνετε γενική συντήρηση όλων των μηχανημάτων θέρμανσης μία ή δύο φορές τον χρόνο (αρχή χειμώνα και τέλος χειμώνα). Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.
Ενδοδαπέδια Θέρμανση
 • Αν έχετε ενδοδαπέδια θέρμανση, διατηρείτε σταθερή την θερμοκρασία, μέσω του θερμοστάτη, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, ακόμα κι αν δεν βρισκόσαστε στο σπίτι. Σε περίπτωση απουσίας άνω των τριών ημερών, μπορείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη στους 16 βαθμούς Κελσίου, ώστε όταν επιστρέψετε να έχετε γρήγορη επαναφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία (2-3 ώρες). Οι λόγοι για τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας είναι η μεγάλη αδράνεια του συστήματος (αργοπορία στην επίτευξη της επιθυμητής στάθμης θερμοκρασίας) και η οικονομία.
 • ΠΟΤΕ δεν επεμβαίνουμε στις ρυθμίσεις του λεβητοστασίου (θερμοστάτες ασφαλείας, θερμικά, βάνες κλπ) ή στις ρυθμίσεις της αντλίας θερμότητας (ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης).
 • Το δάπεδο δεν πρέπει να καλύπτεται με χαλιά λόγω της μείωσης της απόδοσης και λόγω του κινδύνου να υπερθερμανθεί τοπικά το δάπεδο και να καταστραφεί.
 • Σε περίπτωση που η ενδοδαπέδια θέρμανση χρησιμοποιείται και για δροσισμό (μέσω της αντλίας θερμότητας), δεν πρέπει να καλύπτονται οι γρίλιες της μονάδας Fan Coil.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάτρηση του δαπέδου.
 • Κάνετε γενική συντήρηση όλων των μηχανημάτων θέρμανσης μία φορά τον χρόνο. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.
Μαρμάρινα Θερμαντικά Σώματα
 • Αν έχετε θερμαντικά σώματα μαρμάρου, διατηρείτε σταθερή την θερμοκρασία, μέσω του θερμοστάτη, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, ακόμα κι αν δεν βρισκόσαστε στο σπίτι. Σε περίπτωση απουσίας άνω των τριών ημερών, μπορείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη στους 16 βαθμούς Κελσίου, ώστε όταν επιστρέψετε να έχετε γρήγορη επαναφορά στην επιθυμητή θερμοκρασία (2-3 ώρες). Οι λόγοι για τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας είναι η μεγάλη αδράνεια του συστήματος (αργοπορία στην επίτευξη της επιθυμητής στάθμης θερμοκρασίας) και η οικονομία.
 • Σε καμία περίπτωση μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα πχ με ρούχα, πεσέτες κλπ
 • Αν επιθυμείτε να καθαρίσετε τα σώματα, κάντε το χρησιμοποιώντας απαλό στεγνό ή ελαφρά υγρό ύφασμα και μόνο όταν αυτά είναι κρύα.
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την πρώτη λειτουργία των μαρμάρων και κάθε αρχή χειμερινής σαιζόν πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  α. Εκκίνηση και λειτουργία για 30 λεπτά
  β. Διακοπή λειτουργίας για 30 λεπτά
  γ. Επανεκκίνηση και λειτουργία για 60 λεπτά
  δ. Διακοπή λειτουργίας για 60 λεπτά
  ε. Τελική εκκίνηση και θέση σε κανονική λειτουργία
Λεβητοστάσιο
 • Ελέγχετε συχνά την πίεση του αυτόματου πλήρωσης.
 • Ελέγχετε την μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα.
 • Ελέγχετε το δοχείο διαστολής, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με αέρα (να μην βγάζει νερό από την βαλβίδα).
 • Ελέγχετε την καμινάδα του λέβητα γιατί αν υπάρχει βλάβη υπάρχει η πιθανότητα να ελευθερωθούν στο λεβητοστάσιο καυσαέρια και ρύποι ή μπορεί επιπλέον να παρουσιαστεί δυσλειτουργία του λέβητα. Βλάβη στην καμινάδα ενδεχομένως να απελευθερώσει καυσαέρια μέσα στο σπίτι σας, όπως μονοξείδιο του άνθρακα που είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
 • Στον χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός και εξαερισμός. 
 • Συνίσταται ο χώρος του λεβητοστασίου να κλειδώνεται και να μην έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν τα παιδιά.
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
 • Ελέγχετε σε ετήσια βάση τα υγρά του ηλιακού.
 • Να αλλάζετε το ανόδιο του ηλιακού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Το καλοκαίρι και εφόσον είναι μειωμένη η ζήτηση σε ζεστό νερό συνίσταται η σκίαση του ηλιακού για να αποφύγετε το ενδεχόμενο αδειάσματος από τα νερά του λόγω υπερθέρμανσης.

Πίσω