Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση παρέχει ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου. Αποφεύγεται η δημιουργία ρευμάτων αέρα και είναι εφικτή η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση ενός χώρου διότι η ενδοδαπέδια θέρμανση, σε αντίθεση με συμβατικούς τρόπους θέρμανσης (όπως πχ τα θερμαντικά σώματα), δεν δεσμεύει χώρο. 

Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργώντας συνεχώς, εκμεταλλεύεται την θερμοχωρητικότητα του δαπέδου και των λοιπών δομικών στοιχείων ενός χώρου πετυχαίνοντας έτσι εξοικονόμηση καυσίμου. Στην εξοικονόμηση καυσίμου συντελεί και το γεγονός ότι η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής είναι πιο χαμηλή (περίπου η μισή) από αυτήν των θερμαντικών σωμάτων.

Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής, τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι πολύ «ευέλικτα» στον τρόπο παραγωγής του ζεστού νερού. Μπορούν να συνδεθούν με λέβητα πετρελαίου, με αντλία θερμότητας αέρα-νερού, ακόμη και με ηλιακούς συλλέκτες

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των ενδοδαπέδιων συστημάτων θέρμανσης είναι ότι εφόσον είναι συνδεδεμένα με αντλία θερμότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δροσισμό το καλοκαίρι. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι η εγκατάσταση στοιχείων νερού για την αφύγρανση των χώρων.

Πίσω