εγκατάσταση

Το άριστα καταρτισμένο, εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Διόδου, καθώς και οι επιλεγμένοι εξωτερικοί συνεργάτες εγκαθιστούν τον εκάστοτε εξοπλισμό με τον καλύτερο τρόπο, ακολουθώντας καθορισμένη μεθοδολογία τοποθέτησης και σωστής λειτουργίας.

Οι όποιες ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες αντιμετωπίζονται πάντα άμεσα ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εφαρμογή και λειτουργία του εξοπλισμού, σε βάθος χρόνου.

Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα με στόχο τη σωστή προσαρμογή και την καλύτερη εφαρμογή του εξοπλισμού διατηρώντας πάντα σταθερή ποιότητα εργασίας και προσφερομένων υπηρεσιών.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.