ανταλλακτικά

Υπάρχει πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων αλλά και υποστήριξη σε πιθανές βλάβες, σε μελλοντικές αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις του εξοπλισμού.

Είτε έχετε προμηθευτεί τον εξοπλισμό σας από τη Δίοδο Α.Ε. είτε από αλλού, μπορείτε να βρείτε υποστήριξη σε μία μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών που διαχειρίζεται η εταιρεία ή να σας προταθεί κάποια εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης του τεχνικού σας προβλήματος.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.